Mẫu Form Thông Tin Profile Entity SEO: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z

Mẫu Form Thông Tin Profile Entity SEO: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z

Mục đích:

Mẫu form này giúp bạn điền thông tin Bộ Profile Entity SEO một cách đầy đủ và chính xác, nhằm tối ưu hóa khả năng hiển thị của thương hiệu trên các công cụ tìm kiếm.

Hướng dẫn:

1. Thông tin chung:

 • Tên thương hiệu (Brand): Điền tên đầy đủ của thương hiệu.
 • Giới thiệu:
  • Giới thiệu ngắn (Bio + 1 URL Trang chủ): Viết một mô tả ngắn gọn về thương hiệu, bao gồm thông tin về sản phẩm/dịch vụ, sứ mệnh, v.v. và đính kèm 1 URL dẫn đến trang chủ của website.
  • Giới thiệu dài (Bio + 1 URL Home + Link Blog/Web2.0 (Entity Tầng 2) + Link chuyên mục): Viết một mô tả chi tiết hơn về thương hiệu, bao gồm thông tin về sản phẩm/dịch vụ, sứ mệnh, lịch sử hình thành, v.v. và đính kèm 1 URL dẫn đến trang chủ website, 1 link blog/web 2.0 (Entity tầng 2) và 1 link chuyên mục.
 • Website / URL: Điền URL chính thức của website thương hiệu.
 • Username: Điền tên người dùng của profile trên mạng xã hội.

2. Thông tin liên hệ:

 • Logo (500×500): Tải lên logo của thương hiệu với kích thước 500×500 pixels.
 • First Name: Điền tên của người đại diện cho thương hiệu.
 • Last Name: Điền họ của người đại diện cho thương hiệu.
 • Birthday: Điền ngày sinh của người đại diện cho thương hiệu (nếu có).
 • Phone: Điền số điện thoại liên hệ của thương hiệu.
 • Mails: Điền email chính thức của thương hiệu.
 • Pass mail: Điền mật khẩu email của thương hiệu.
 • Mails Khôi phục: Điền email khôi phục của thương hiệu (nếu có).
 • Address: Điền địa chỉ của thương hiệu.
 • Zip code: Điền mã bưu điện của thương hiệu.
 • Giới tính (Male/Female): Chọn giới tính của người đại diện cho thương hiệu (nếu có).
 • Hashtag: Điền các hashtag liên quan đến thương hiệu.

Lưu ý:

 • Điền đầy đủ và chính xác thông tin trong form.
 • Sử dụng các từ khóa liên quan đến thương hiệu trong mô tả và hashtag.
 • Cập nhật thông tin thường xuyên.

3. Ví dụ:

Mẫu Form Thông Tin Profile Entity SEO: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z
Mẫu Form Thông Tin Profile Entity SEO: Hướng dẫn chi tiết từ A-Z

Thông tin chi tiết

 • Tên thương hiệu/Brand: SEO Genz
 • Giới thiệu:
  • Giới thiệu ngắn (Bio + 1 URL Trang chủ): SEO Genz – Nơi tập trung chia sẻ những kiến thức và chiến lược SEO hữu ích dành riêng cho bạn. Được thành lập với mục tiêu giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về SEO… Website: https://seogenz.top/
  • Giới thiệu dài (Bio + 1 URL Home + Link Blog/Web2.0 (Entity Tầng 2) + Link chuyên mục): SEO Genz – Nơi tập trung chia sẻ những kiến thức và chiến lược SEO hữu ích dành riêng cho bạn. Được thành lập với mục tiêu giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về SEO…
   • Website: https://seogenz.top/
   • Blog/Web2.0: https://seogenz.blogspot.com/
   • Chuyên mục: https://seogenz.blogspot.com/p/seo-genz.html
   • Google Sites: https://sites.google.com/view/seogenz/
   • WordPress: https://seogenztop.wordpress.com/
 • Website / URL: https://seogenz.top/
 • Username: seogenz
 • Logo (500×500): 
 • Họ: Seo
 • Tên: Genz
 • Ngày sinh: 4/3/1999
 • Số điện thoại:
 • Email: 
 • Mật khẩu email:
 • Email khôi phục:
 • Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mã bưu chính: 700000
 • Giới tính (Male/Female): Male
 • Hashtag: #seogenz

Lưu ý:

 • Mẫu form này chỉ là ví dụ, bạn có thể thay đổi các mục thông tin cho phù hợp với profile của mình.
 • Nên điền đầy đủ và chính xác các thông tin để profile của bạn được hiển thị tốt nhất trên các công cụ tìm kiếm.
 • Sử dụng hashtag để tăng khả năng hiển thị profile của bạn khi người dùng tìm kiếm các chủ đề liên quan.

Disclaimer:

Bộ tài liệu này được chia sẻ miễn phí với mục đích học tập và tham khảo. Mình (Võ Việt Hoàng SEO) không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào xảy ra với website của bạn khi áp dụng kỹ thuật này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau đây để biết thêm thông tin về Profile Entity SEO:

Tác giả: Võ Việt Hoàng SEO